Právě se nacházíte:

Více peněz na dotace

Zvýšení počtu vyhlašovaných dotačních programů, uvolnění většího objemu peněz nebo zavedení nových technologických opatření, která urychlí příjem a administraci došlých žádostí. To jsou novinky, které souvisí s dotacemi poskytovanými Karlovarským krajem v letošním roce.

Kraj nabídne pět nových dotačních programů. Mezi nimi je také program na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb nebo na přípravu účastníků olympiády dětí a mládeže. V letošním roce bude tedy vyhlašovat celkem 45 dotačních programů.

„K výraznému navýšení finančních prostředků došlo u programu na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení či na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže. Pokračovat se bude i v osvědčeném elektronickém příjmu žádostí o dotace, který je pro žadatele daleko komfortnější,“ uvedla Veronika Severová z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností krajského úřadu.

Nově si ale budou moci žádost předem připravit a uložit v systému, a to ještě před začátkem lhůty pro její podání. Ve stanoveném termínu ji pak jednoduše odešlou. Doručit kraji listinnou žádost včetně příloh bude možné prostřednictvím datové zprávy. Počítá se ale i s tím, že žadatel může dorazit ve druhé fázi na krajský úřad s dokumenty v papírové podobě, pokud nebude chtít využít elektronickou formu.

„Od nových technologických opatření si kraj slibuje zjednodušení a optimalizaci administrativních postupů, zrychlení tvorby smluv a tím také rychlejší vyplacení peněz. V souvislosti s navýšením počtu vyhlašovaných dotačních programů pak předpokládáme, že naopak dojde ke snížení počtu individuálních žádostí o dotaci, které jsou předkládány v průběhu celého roku. Věřím, že připravované změny žadatelé jistě ocení a že jim usnadní realizaci připravených akcí,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Připomněla, že letos zazněla oprávněná kritika především ze strany starostů a některých dalších žadatelů v tom smyslu, že některé dotace byly schváleny až v podzimních měsících. „Jsem proto ráda, že rada kraje schválila vyhlášení 29 dotačních programů včas, protože se tak udělené dotace mohou schválit na dubnovém jednání krajského zastupitelstva a žadatelé se včas dozvědí, kolik finančních prostředků obdrží. Podstatně jednodušeji mohou uskutečnit naplánované akce a zabezpečit svoji činnost,“ dodala hejtmanka.

Přehled všech vyhlášených dotačních titulů pro rok 2019 najdou žadatelé na webových stránkách Karlovarského kraje. Nechybí ani kontakty na úředníky zajišťující administraci dotačních programů, kteří jsou připraveni zájemcům o dotaci ochotně poradit.