V Karlovarském kraji jsou sklizeny dvě třetiny obilovin

V Karlovarském kraji jsou k dnešku sklizeny zhruba dvě třetiny obilovin. Sklizeň řepky se chýlí ke konci a je jí sklizeno přes 83 procent, vyplývá z aktuálních informací ministerstva zemědělství. V Česku se sklizeň chýlí ke konci, zpoždění v porovnání s ostatními kraji mají Karlovarský a Plzeňský kraj. 

V Karlovarském kraji je už sklizena většina ječmene, žita i ozimé pšenice, která zabírá z obilovin v kraji největší osázenou plochu. Ze tří čtvrtin je sklizena hybridní obilovina tritikale, za polovinou je sklizeň jarního ječmene. Teprve necelých deset procent je sklizeno jarní pšenice. 
    
Průměrně je výnos obilovin v Karlovarském kraji 4,57 tuny z hektaru, což je více než loni. Nejvyšší výnosy, 4,8 tuny z hektaru, má ozimá pšenice. V celém Česku je průměrný výnos obilovin 5,45 tuny z hektaru. To je o tunu více než v loňském roce. 
    
Celkově podle údajů ministerstva zemědělství letos zemědělci v Karlovarském kraji zaseli obiloviny na 19.782 hektarech, méně než vloni. Řepku v kraji letos pěstují na 6846 hektarech, což je asi o 500 hektarů meziročně více. 
    
Podle údajů Českého statistického úřadu byl loňský průměrný výnos z obilovin 4,38 tuny z hektaru a celkově se v Karlovarském kraji sklidilo 89.406 tun obilovin. 
 
zdroj: ČTK