Úřad kontroluje splnění podmínek kotlíkových dotací

Kontroloři z krajského úřadu, kteří dohlížejí na správné čerpání takzvaných kotlíkových dotací, zatím nezjistili žádné velké pochybení.

Kontroly mohou přijít náhodně ke komukoliv, kdo tento příspěvek získal. Nejde přitom o zanedbatelné částky, protože karlovarský kraj přerozděluje v rámci třetí vlny kotlíkových dotací 66,5 milionu korun. Maximální příspěvek je 120 tisíc korun, a to konkrétně na pořízení nového tepelného čerpadla nebo automatického kotle pouze na biomasu.

„Karlovarský kraj v rámci kotlíkových dotací provádí tři typy kontrol, a to administrativní před přidělením dotace, před proplacením dotace a v udržitelnosti. Zejména při té administrativní před přidělením dotace se podařilo eliminovat většinu nevyhovujících žádostí,“ říká mluvčí úřadu Jana Pavlíková.

Za všechny tři vlny bylo takto vyřazeno více než 110 žádostí. V rámci administrativní kontroly před proplacením dotace bylo ve dvou případech zjištěno, že žadatel pořídil nepodporovaný kotel, a tyto žádosti nebyly proplaceny. „Pracovníci krajského úřadu jezdí také přímo kontrolovat na daná místa realizaci výměny kotle k žadateli, kdy bylo za všechny vlny dosud provedeno 72 kontrol před proplacením dotace a 31 kontrol v udržitelnosti. Kontroly v místě neodhalily vážnější pochybení,“ dodává mluvčí Pavlíková. Jak doplňuje druhá mluvčí úřadu Veronika Svobodová, nejčastějším prohřeškem příjemců dotací je to, že nejsou v době udržitelnosti schopni doložit originální dokumenty.