S registrací zdravotníků na webu a školením kraj pomůže

Od 1. dubna 2012 do konce roku budou muset lékaři a zdravotníci, kteří vedou státní i soukromá zdravotnická zařízení, provést tzv. přeregistraci, tedy podat žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb na krajský úřad příslušného kraje. Vyžaduje to nová legislativa týkající se zdravotních služeb a podmínek jejich poskytování.

„Chceme pomoci zdravotnickým pracovníkům, kteří se musejí vypořádat s novými povinnostmi, proto jsme jako jedni z prvních v ČR uveřejnili na webových stránkách Karlovarského kraje nové formuláře. Ty budou zdravotníci v procesu přeregistrace od 1. dubna používat a tímto způsobem jim proces komunikace s úřadem usnadníme,“ uvedl krajský radní Václav Larva. (zde)

Krajský úřad připravuje na konec března 2012 školení k novým právním předpisům v oblasti zdravotnictví. Akce se mohou zúčastnit prozatím poskytovatelé lůžkových zdravotnických služeb v kraji, tedy zejména nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných. „Díky tomu se mohou zdravotníci lépe zorientovat v nových právních předpisech a povinnostech, aby s nimi krajský úřad zbytečně nemusel vstupovat do správních řízení za nedodržování nové legislativy. Bude-li zájem ze strany poskytovatelů, školení nabídneme i ostatním. Účast je bezplatná,“ dodal Larva.

Zaměstnanci odboru zdravotnictví navštíví v průběhu měsíce března a dubna jednotlivá okresní shromáždění České lékařské komory, kde předají informace k nové legislativě a k povinnostem z ní plynoucím. Podle potřeby mohou zdravotníci i jednotlivě kdykoliv v pracovní době navštívit odbor zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech - Dvorech (nejlépe po telefonické domluvě) a informovat se o změnách, které sebou nové právní předpisy přinesou.

zdroj: ČTK