Rekvalifikace pomohou dlouhodobě nezaměstnaným získat práci

Nezisková organizace Český západ pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným obyvatelům Toužimska a Tepelska s návratem na trh práce. Nyní organizuje během listopadu a prosince v rámci projektu Návrat do práce – návrat do společnosti 2 dva rekvalifikační kurzy. Prvního z nich na pozici truhlář nábytkář se účastní tři muži, druhá rekvalifikace na výrobu knedlíků je určena pro čtyři ženy. Tři lidé, kteří úspěšně projdou rekvalifikací, získají v novém roce zaměstnání u místních firem.  

„Muži rekvalifikující se na truhláře dojíždějí za studiem denně na SOU stavební v Plzni. Celkem musí absolvovat 172 hodin teorie a praxe. Kurz jim začal už 13. listopadu a končí 17. prosince závěrečnou zkouškou. Ta bude probíhat u autorizované osoby v Litvínově a jejím úspěšným složením mohou muži získat dílčí kvalifikaci truhlář nábytkář. Pokud by si dodělali i kvalifikaci na stavebního truhláře, získali by úplnou kvalifikaci truhlář mající stejnou váhu jako vyučení v oboru,“ představuje koordinátorka zaměstnávání v Českém západu Kamila Součková. Dva muži navíc získají po absolvování kurzu na 15 měsíců práci v truhlářské dílně v Teplé.  
 
„Druhá rekvalifikace výroba knedlíků je vhodná zvláště pro ženy. Od 26. listopadu do 18. prosince ji podstupují u Bfz o.p.s v Karlových Varech celkem 4 ženy z Toužimska a Tepelska. Opět se jedná o dílčí kvalifikaci a ženy čeká 60 hodin teorie a praxe. Po skončení rekvalifikace nastoupí nejšikovnější z nich na 15 měsíců do výrobny knedlíků v Teplé,“ doplňuje Součková. 
 
„Český západ klade ve své práci velký důraz na oblast zaměstnávání. Mít stálou práci pomáhá našim klientům stabilizovat jejich finanční situaci, zabezpečit rodinu. Zaměstnáváme lidi, kteří si práci hledají jen obtížně. Jsou to často obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, dlouhodobě nezaměstnaní, mladí lidé po škole, lidé bez praxe či vzdělání. V roce 2013 jsme zaměstnávali 18 pracovníků z řad klientů na hlavní pracovní poměr. Z toho bylo 12 zaměstnáno v rámci projektu Návrat do práce – návrat do společnosti, pět osob v programu veřejně prospěšných prací a jedna osoba na společensky účelném místě,“ představuje jednu z priorit Českého západu jeho výkonná ředitelka Eva Halbrštátová. Český západ provozuje v Teplé vlastní textilní dílnu, kde zaměstnává šest žen. Jejich výrobky nabízí v internetovém obchodě www.eshop.cesky-zapad.cz.
 
Český západ v rámci projektu „Návrat do práce – návrat do společnosti 2“ nabízí v letech 2013-2015 dlouhodobě nezaměstnaným lidem na Toužimsku a Tepelsku pracovní poradenství, motivační, aktivizační a rekvalifikační kurzy, odborné praxe či podporovaná pracovní místa v různých oborech. Projekt reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00300, podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz
 
Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní Poutnov, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Hoštěc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s majoritou. Více informací o činnosti organizace lze získat na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz.