Právě se nacházíte:

Příměstský tábor 2019

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v knihovně - NÁVŠTĚVA v Třeskoprskách

8. 7. - 12. 7. 2019 I. turnus
26. 8. - 30. 8. 2019 II. turnus
vždy PO - PA 8.00 - 16.00 hodin

Harmonogram tábora / denní:
příchod na akci 7.30 - 8.00 hodin
začátek programu 8.30 hodin
konec programu 16.00 hodin
konec akce/odchod dětí 15.30 - 16.30 hodin

Kontakt Krajská knihovna Karlovy Vary 354 222 840, kontaktní email ciharova@knihovnakv.cz

Pro přihlášení je potřeba vyplnit přihlášku. Přihlášky jsou k dispozici v oddělení pro děti .

Platba za tábor 1.000 Kč musí být provedena do 31. 3. 2019.

Platba může být provedena v hotovosti v Informačním středisku knihovny nebo převodem na účet. V tom případě je potřeba vyžádat si v Informačním středisku či odd. pro děti variabilní symbol pro platbu.

Poplatek je nevratný vyjma případů vážných zdravotních komplikací dítěte (nutné potvrzení lékaře) či zrušení akce ze strany pořadatele.

http://www.knihovnakv.cz