Otevření nového robotnického pracoviště na SPŠ Ostrov

SPŠ Ostrov v současné době dokončila vybudování nového robotnického pracoviště.  

Cílem je přiblížení výuky podmínkám moderních průmyslových podniků, což je hlavní cíl školy při modernizaci výuky. V Karlovarském kraji je obecně velký nedostatek odborníků právě na problematiku programování a ovládání průmyslových robotů.
 
Robotické pracoviště bude sloužit pro výuku programování průmyslových robotů.
 
Je osazeno jedním šestiosým průmyslovým robotem a manipulátorem. Obě zařízení jsou propojena dopravníkovými pásy.
 
Na pracovišti je 15 počítačů vybavených simulačními programy, na kterých se budou moci žáci učit programování robotů. Po odladění svých programů mohou z každého počítače celou robotickou linku ovládat.
 
Celkové náklady na zařízení do robotnického pracoviště jsou 1 300 000 Kč.
 
Vybavení bylo nakoupeno v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, ve kterém je SPŠ Ostrov partnerem.
 
Robotické pracoviště bude využíváno při výuce robotiky u oborů strojírenství, elektrotechnika a informační technologie. Žáci projdou v rámci výuky základní kurz ovládání a programování průmyslových robotů tak,aby byli s uvedenou tematikou seznámeni pro případ, že by se jí následně po absolvování školy v praxi věnovali.
 
Pokud by se chtěli žáci problematice programování robotů věnovat do hloubky, bude pro ně organizován kroužek robotiky.
 
Vedle těchto aktivit spolupracuje škola sedmi základními školami, které vybavila legostavebnicemi zaměřenými na programování robotů. Žáci základních škol se budou v rámci kroužků robotiky učit základům programování robotů, a následně si pak vyzkouší jednoduché programování průmyslových robotů přímo v robotnickém pracovišti SPŠ Ostrov.
 
Žáci partnerských základních škol absolvují rovněž exkurze v podnicích zabývajících se výrobou nebo použitím průmyslových robotů.
 
Zahájené provozu a slavnostní otevření proběhne 18.2.2014 v 10.00 hod za účasti JUDr. Sloupa, náměstka hejtmana Karlovarského kraje a starosty města Ostrov Bc. Pavla Čekana.
 
Základní údaje o projektu:
Rozpočet: 3.984.145,- Kč 
Trvání: září 2013 - červen 2015 
Zaměření: Programování robotů 
 
spolupracující ZŠ: 
- ZŠ Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary 
- ZŠ Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary 
- ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 
- ZŠ jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace, Libušina 31 
- ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 
- ZŠ Chodov, Komenského 273, okres Sokolov
- ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614 
 
Termín: 18.2.2014
Čas: 10.00 hod
Místo: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov
Bližší informace: Pavel Žemlička, 739 322 382, email: zemlicka@spsostrov.cz