Nový obchvat Sokolova za ekomiliardy

V Karlovarském kraji má letos začít realizace čtyř projektů hrazených z takzvaných ekomiliard na nápravu ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností. Peníze uvolnil stát pro Ústecký a Karlovarský kraj, celkem jde o 15 miliard korun. První a největší akce, s jejímž zahájením se letos počítá, je stavba západního obchvatu Sokolova. Půjde o první etapu asi za 127 milionů korun, oznámila dnes ČTK mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Karlovarský kraj nyní očekává podpis smlouvy a předání staveniště, aby mohla začít stavba části obchvatu. Její součástí je okružní křižovatka v Chebské ulici, nový most přes Ohři včetně lávky pro parovod a napojení na silnici ve směru Sokolov - Citice. "Otevřením této části obchvatu dojde k výraznému odlehčení dopravy v centru Sokolova," podotkl krajský radní Jaroslav Bradáč (ČSSD).

Na první část obchvatu Sokolova pak naváže druhá etapa, kterou bude obchvat Svatavy. Součástí této stavby je přeložka původní silnice včetně napojení na novou okružní křižovatku v Kraslické ulici a na již otevřený severní obchvat Sokolova a Královského Poříčí. "Podle ministerstva financí, které vyhlašuje zadávací řízení na realizaci všech staveb v programu 15 ekomiliard, by mohlo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele akce asi na přelomu března a dubna letošního roku," řekl Bradáč.

Letos patrně začnou i další tři projekty z ekomiliard. Všechny už schválila meziresortní komise jmenovaná vládou. Bude to revitalizace Starosedelského potoka za 17 milionů korun, úprava ploch pro rozvoj Habartova za 26,6 milionu korun a stavba cyklostezky za 28,6 milionu korun. Povede na rekultivovaných výsypkách od Svatavy kolem Lomnické pískovny Erika do Vintířova. V současnosti vstoupila do druhé poloviny i stavba průmyslové zóny v Novém Sedle asi za 153 milionů korun. Zóna bude dokončena v srpnu 2013.

Po ukončení soutěží na připravené projekty bude jasné, kolik peněz z programu 15 ekomiliard zbývá pro Karlovarský kraj. "Každopádně budeme ve spolupráci s Ústeckým krajem, Hospodářskou a sociální radou Sokolovska a Mostecka usilovat o navýšení peněz ve zmíněném programu minimálně o DPH, které se v průběhu let několikrát změnilo," uvedl Bradáč. Kraj má ve druhé aktualizaci koncepce řešení škod po těžbě uhlí ještě několik hotových projektů za přibližně 600 milionů korun a záměry za 580 milionů korun.

Kromě programu 15 ekomiliard by Karlovarský kraj mohl získat další peníze posílením revitalizačních programů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech. Vláda se na vyčlenění financí usnesla v květnu 2008. Z celkové částky 800 milionů korun by tak do kraje mohlo přijít ročně přes 107 milionů. Toto usnesení ale prozatím nebylo naplněno, dodal Bradáč.

zdroj: ČTK