Nejlepší profesionální knihovna a Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje

V rámci Týdne knihoven byli 5. 10. 2016 v Krajské knihovně Karlovy Vary oceněni nejlepší dobrovolní knihovníci a nejlepší profesionální knihovny regionu.  

Tradice oceňování knihoven a jejich pracovníků byla v Karlovarském kraji zahájena v roce 2012. Cílem této akce a je upozornit na záslužnou činnost knihoven ve městech regionu i v těch nejmenších obcích. Ocenění se uděluje jednou za dva roky a pravidelně je konáno pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje.

„Cena se uděluje jako vyjádření uznání za zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a o celkový rozvoj kulturního života obcí. Mezi sledovaná kritéria patří velmi dobrá činnost knihovny, aktivita při modernizaci a automatizaci knihovny, úspěšná kulturně výchovná činnost, dlouholetá práce v knihovně a další.“ Uvedl ředitel krajské knihovny pan Vratislav Emler.

V rámci kategorie „Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje pro rok 2016“ byl na návrh metodiků Krajské knihovny Karlovy Vary, pověřených knihoven Cheb a Sokolov a na základě schválení odbornou komisí vybrán z každého okresu kraje nejlepší dobrovolný knihovník.

Nejlepšími dobrovolnými knihovnicemi za rok 2016 v Karlovarském kraji jsou:

- Jaroslava Hronová – Základní knihovna v Otročíně
- Lýdie Kraková – Místí knihovna Vintířov
- Monika Křížová - Obecní knihovna Dolní Žandov

Odborná porota dále hodnotila práci profesionálních knihoven. Na základě mnoha odborných kritérií vybrala 3 aktuálně nejlepší. 

Z nich byla oceněna jako „Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2016“ Obecní knihovna Královské Poříčí pod vedením paní Andrey Šneberkové.

http://www.knihovnakv.cz/