Na aktivity seniorů rozdělí Karlovarský kraj půl milionu korun

V rámci krajského dotačního programu na podporu aktivní činnosti seniorů rozdělí Karlovarský kraj půl milionu korun.

„Stejně jako v předchozích letech jsme se snažili v maximální možné míře uspokojit žádosti seniorských spolků a sdružení, které zajišťují aktivity pro seniory v našem regionu. Protože však požadovaná částka žádostí převyšovala alokované finance, museli jsme jednotlivé žádosti krátit v daném poměru, aby byly uspokojeny všechny žádosti, ačkoliv výše dotace nemohla být poskytnuta v požadované výši. Přesto věřím, že i tyto peníze usnadní našim seniorům přístup k zážitkům,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Dotaci je možné využít na aktivity, jejichž cílovou skupinou jsou senioři. Mezi tyto aktivity mohou patřit například poradenství, informační a osvětová činnost, pořádání seminářů, zajištění volnočasových aktivit v podobě kulturních, sportovních či turistických akcí nebo podpora spolkových aktivit v rámci komunitního života seniorů. Na krajský úřad bylo podáno 16 žádostí v celkové výši více než 773 tisíc korun. Maximální výše dotace mohla činit 50 tisíc korun s tím, že každý žadatel mohl podat jednu žádost. Krácením tak byla dotace rozdělena mezi 15 žadatelů, kteří splnili podmínky dotačního programu.