Křest kalendáře „Až budu dospělákem“

Nadační fond „Šťastná hvězda“ dnes pořádal zážitkovou jízdu vlakem u příležitosti křtu kalendáře „Až budu dospělákem“ za účasti kmotrů Petra Koláře, Davida Gránského, Toma Seana a dalších známých osobností.  Focení kalendáře se dále zúčastnili David Kraus, Mahulena Bočanová, Nela Boudová, hudební skupina Rybičky 48, Noid Bárta, Eva Burešová, Jan Kopečný, Petr Ryšavý, Andrea Ježková, Simona Votyová, Mina, Adam Kajumi, Adéla Zouharová, Charlie, Annie Camel.

Výtěžek prodeje kalendáře je věnován dětem s dětskou mozkovou obrnou na pokrytí nákladů intenzivních neurorehabilitačních programů.

Mezi účastníky byla mimo jiné primářka a zakladatelka Neurorehabilitační kliniky AXON, se sídlem v Praze 4, MUDr. Jarmila Zipserová, která přítomným vysvětlovala základní principy intenzivní rehabilitace osob s poškozením mozku prováděné na Neurorehabilitační klinice AXON.

Paní primářka MUDr. Jarmila Zipserová zdůraznila, že základní pilíře intenzivní neurorehabilitace pro osoby s poškozením mozku jsou intenzita, dlouhodobost (minimálně 4 týdny pro vytvoření nových synaptických spojení), frekvence (rehabilitace minimálně 4 hodiny denně), repetitivní opakování (mnohonásobné opakování daného cviku nebo pohybového vzoru), specifická stimulace jako například zážitková a senzorická stimulace pro tvorbu procesů v mozku. Tyto pilíře tvoří specifický funkční tréning, který vede k vytvoření nových pohybových dovedností dle krátkodobých a dlouhodobých rehabilitačních plánů na základě nejnovějších poznatků z neurofyziologie. Cílem celého terapeutického procesu je dovedení pacienta do co možná nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti a zlepšení kvality života nejen samotnému pacientovi, ale celé jeho rodině.

Ředitelka nadačního fondu „ŠŤASTNÁ HVĚZDA“ Alena Skovajsová sama potvrdila, že velice rádi mnoho let podporují právě rodiny, které absolvují terapie v Neurorehabilitační klinice AXON a tak se stávají součástí příběhů malých pacientů.