Karlovarský kraj přispěje obcím na protipovodňová opatření

Obce v Karlovarském kraji mohou získat od kraje příspěvek na protipovodňová opatření. Nově mohou požádat i na zpracování povodňových plánů, informoval ČTK radní pro životní prostředí Václav Jakubík (KSČM). Opatření se týkají i takzvaných bleskových povodní, kdy na malém území spadne velké množství vody v krátkém čase. Nejrizikovější místa zmapoval loni krajský projekt, našel jich 377. 

"Bleskové povodně jsou způsobeny krátkodobými intenzivními srážkami. Představují tak sice lokální ohrožení, ale často s katastrofálními důsledky pro zasaženou obec. Předpovědět takovou přívalovou povodeň je prakticky nemožné," uvedl Jakubík. 

Loňský projekt zpřesnil starší údaje o rizikových místech. Podle mluvčího Povodí Ohře Jana Svejkovského jsou nejrizikovější místa většinou na horních tocích malých řek pod horami. "Navíc současné osídlení je většinou právě podél toků řek a potoků," řekl dnes ČTK Svejkovský. Jde například o horní toky Svatavy nebo Rolavy a jejich přítoky. 
    
"Bleskové povodně hrozí hlavně v létě, kdy jsou mraky nasycené vodou a mohou při bouřce způsobit lokální povodně. Závisí i na směru větru a dalších okolnostech," uvedl Svejkovský. 
    
Hlavním cílem projektu bylo nejprve realizovat preventivní opatření, jako je zpracování nebo úprava povodňových a územních plánů nebo zavedení předpovědní a hlásné povodňové služby a povodňových prohlídek. Taková opatření nejsou příliš nákladná a nevyžadují žádné nebo jen minimální zásahy do území. 
    
Karlovarský kraj letos na protipovodňová opatření nebo zpracování povodňových plánů nabízí obcím příspěvek až 250.000 korun, přičemž vlastní podíl žadatele je minimálně 20 procent, upřesnil Jakubík. 
 
zdroj: ČTK