Kardiologie se změní k lepšímu

Karlovarský kraj připravuje rozsáhlou opravu části třetího podlaží pavilonu C v Nemocnici v Karlových Varech, kde je umístěno kardiologické lůžkové oddělení. Stavební úpravy začaly v polovině ledna a vyjdou na 3 miliony korun.  

„Současné lůžkové oddělení v karlovarské nemocnici disponuje statutem centra vysoce specializované kardiovaskulární péče a ten bude v letošním roce obhajovat. Aby splňovalo veškeré parametry, dojde například k navýšení počtu standardních lůžek z patnácti na dvacet. Součástí oprav bude také modernizace stávajícího oddělení," uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Kardiologie nemocnice se rozšíří o prostory, které byly uvolněny po vystěhování dialyzačního střediska. Stavební práce začnou v těchto místech, poté budou probíhat ve stávajícím oddělení. „Vzniknou tu běžné a nadstandardní pokoje, po kterých je poptávka. Na oddělení bude společenská místnost pro pacienty, zázemí pro lékařský personál či vyšetřovna. Přestavba skončí v polovině května a budeme dbát na to, aby byl termín prací dodržen," uvedl krajský radní Jan Bureš.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála firma ZISTAV.

Celkem se do soutěže o rekonstrukci kardiologie přihlásilo jedenáct uchazečů. Během stavebních úprav dojde k vybourání stávajícího zdiva, postavení nových příček a dveří nebo k zavedení nové elektroinstalace a vzduchotechnického zařízení. Komplexní revitalizace budovy, ve které se nachází ambulantní i lůžková oddělení nemocnice, byla zahájena v roce 2015 výměnou oken. Na konci minulého roku byl pavilon C také zateplen, dokončila se nová fasáda, oprava balkonů i schodišť. Rekonstrukce proběhla v rámci investiční akce za 71 milionů korun, díky které vzniklo nové plicní oddělení. To se přestěhovalo ze staré, nevyhovující budovy do nových prostor nástavby.