Historické betlémy z Karlovarska

Výstava nových i historických betlémů z nejrůznějších materiálů. Hlavní budova Dvory - centrální hala, 5. 12. - 30. 12. 2016 

Zobrazování scény narození Ježíše Krista má hlubokou křesťanskou tradici. Její ústřední téma právě narozeného Ježíška, který leží na seně v jesličkách, spolu s Pannou Marií a svatým Josefem dostalo vyjádření v názvu „jesličky“. Postupné rozšíření této scény o další figury (např. pastýři, anděl slávy, Tři králové a zvířata) a krajinné prvky Betléma jako Kristova rodiště se projevilo ve druhém označení „betlém“.

Za první betlém je považován výjev narození Ježíše, který o Vánocích roku 1223 vytvořil sv. František z Assisi v jeskyni na vrcholu kopce u vesnice Greccio ve střední Itálii, kam umístil jesličky, oslíka a telátko. Při nich kněz sloužil mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia, které vypráví o Kristově narození. V chrámech zavedla stavbu betlémů o svátcích Kristova narození ustanovení Tridentského koncilu, který zasedal v letech 1545 až 1563. Do českých zemí přinesli v té době jejich tradici jezuité a v 17. a první polovině 18. století se o její rozšíření zasloužili řeholníci i další katolických řádů. Mezi obyvatelstvem se tyto betlémy těšily značné oblibě a není proto divu, že se do prostředí městských a venkovských domácností u nás rozšířily hlavně v souvislosti s reformami císaře Josefa II., jež zvyk jejich stavění v kostelech výrazně omezovaly.

Také na Karlovarsku, jehož správním centrem bylo ve starší době město Loket, se stavění betlémů ujalo a hodně rozšířilo. Podobně jako jinde byly i zde vytvářeny od té doby figurální i jiné součásti betlémů nejen z obvyklých organických materiálů, jako dřeva a papíru, ale rovněž z místně typické keramiky a porcelánu. Mimo volné stavby betlémů se v kraji velmi rozšířil jejich uzavřený skříňový a sklem krytý typ. Vedle množství různých druhů betlémových figurek a architektonických prvků jsou právě uzavřené betlémy hlavní součástí kolekce těchto památek ve sbírce bývalého městského muzea v Lokti, kterou od roku 1923 do doby druhé světové války shromáždili jeho tehdejší vedoucí Anton Gnirs a Heinrich Zimmermann. Tento soubor betlémových památek patří k nejhodnotnějším svého druhu u nás. Po roce 1945 se takzvaná Loketská sbírka dostala do správy státu. Až v roce 2013 navrátil český stát tuto rozsáhlou a významnou sbírku Městu Loket, které bylo jejím původním majitelem, a dnes je uložena a zčásti vystavena na hradě Lokti. Na výstavu v Krajské knihovně v Karlových Varech je z ní vybráno a vystaveno celkem sedm reprezentantů uvedeného specifického typu regionální betlémářské tvorby.  

PhDr. Vladimír Vlasák

http://www.knihovnakv.cz/