Dnes začala Tříkrálová sbírka

Tříkrálové sbírky v České republice začínají dnes 2. ledna a končí 8. ledna 2012.

Tříkrálová sbírka je vyhlášená Sdružením Charity České republiky a v Karlových Varech a přilehlých obcích je organizována Farní charitou Karlovy Vary.

"Výtěžek sbírky bude použit na rozvoj a vybavení prostor Týdenního stacionáře pro staré a zdravotně postižené občany Karlovy Vary. Slavnostní zahájení sbírky se uskuteční v pondělí 2. ledna v 10.00 hodin před budovou Hlavní pošty v Karlových Varech za účasti představitelů kraje, měst, obcí a církve," uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Farní charitě Karlovy Vary Dita Matoušová.

Farní charita upřímně všem děkuje za otevřené srdce a pomoc, která přinese radost a uspokojení našim potřebným. Dobrovolníci, kteří chtějí udělat dobrý skutek a pomoci při organizaci a realizaci této sbírky, jsou vřele vítáni.

www.karlovyvary.cz