Čištění ulic v Karlových Varech

Blokové čištění místních komunikací a chodníků se bude v Karlových Varech konat od dubna do října. "Stejně jako v každém roce bude nutné, aby řidiči z tohoto důvodu přeparkovávali svá vozidla. O blokovém čištění budou občané předem informováni přenosnými dopravní značkami omezujícími zastavení a stání vozidel.

Upozorňujeme, že součástí čištěných komunikací jsou i stavebně neoddělené parkovací plochy a chodníky, na kterých je stání zakázáno všude tam, kde to není výslovně povoleno příslušnou dopravní značkou. Apelujeme proto na řidiče, aby dopravní značení respektovali a svá vozidla přeparkovali," uvedla Michaela Kousalová, mluvčí magistrátu. Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8 hodin, začátky nočního mytí na 20 hodin.

V letošním roce bude nově do nočního mytí komunikací zařazena ulice Dr. Davida Bechera, která byla dříve čištěna ručně. Stejně jako v loňském roce bude trochu odlišný úklid Sokolovské ulice. Komunikace nebude čištěna strojově, ale úklid bude probíhat ručně, a to z důvodu položených materiálů v rámci provedené rekonstrukce.

"Čištění bude probíhat za provozu, a nebude tedy nutné odstraňovat zaparkovaná vozidla, případně nařizovat jejich odtah," dodala mluvčí.

www.karlovyvary.cz