Český západ zve veřejnost na besedu o rizicích podomního prodeje

V Dobré Vodě u Toužimi se v úterý 3. září 2013 od 14.30 do 16 hodin uskuteční v místním komunitním centru beseda se zástupci společnosti Člověk v tísni o tom, jak se bránit nekalým praktikám některých podomních prodejců, prodejců energií a telefonních operátorů. Akce je otevřena všem zájemcům z řad veřejnosti a je zdarma. Akci pořádá občanské sdružení Český západ, které působí v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku, ve spolupráci se společností Člověk v tísni, o.p.s.

„Beseda se zaměří na rizika podomního prodeje, který se v poslední době objevuje stále častěji i v lokalitách, kde působíme,“ představuje program besedy Mgr. Eva Halbrštátová, výkonná ředitelka organizace Český západ, která akci organizuje. „Tito obchodníci s nejrůznějšími produkty, prodejci energií či telefonní operátoři často zákazníkům zatajují důležité informace, využívají nátlak a svým „příjemným“ manipulativním chováním zakrývají mnohdy podvodné a nemorální praktiky. Lidé pak často tomuto nátlaku podlehnou a teprve zpětně si uvědomí, že prodejcům naletěli a nákup nebyl tak výhodný, jak se zprvu jevil. Proto organizujeme tuto besedu, aby lidé věděli, jak se proti takovýmto prodejcům bránit a co je možné dělat, když je již smlouva podepsaná,“ doplňuje Eva Halbrštátová. 
 
Podomní prodejci se často zaměřují na skupiny obyvatel, které špatně odolávají nátlaku a manipulaci při prodeji. Jedná se zvláště o seniory, lidi s nižším vzděláním a obyvatele sociálně vyloučených lokalit, kteří se pak často dostávají do dluhové spirály, ze které se bez pomoci jen stěží dostávají. 
 
Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní Poutnov, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Hoštěc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnávání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Český západ dále provozuje vlastní textilní a keramickou dílnu, jejichž výrobky nabízí v internetovém obchodě www.eshop.cesky-zapad.cz. Více informací o činnosti organizace lze získat na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz.