A-klub – restart oddělení pro mladé

Pomáhej pohybem. S charitativní mobilní aplikací EPP podpoříte dobrou věc vlastní aktivitou. Pomáhat můžete aktiitou, která vás baví - běh, chůze, jízda na kole, bruslení...  

Podpořte svou aktivitou i náš projekt. Stáhněte si do chytrého telefonu aplikaci POMÁHEJ POHYBEM a podpořte náš projekt.

Více informací na www.pomahejpohybem.cz

Známým problémem ve všech knihovnách je nezájem především mladých dospívajících uživatelů o služby knihoven. Krajská knihovna K. Vary chce tento problém řešit a zatraktivnit své prostory s cílem přitáhnout pozornost mladých lidí a nabídnout jim zajímavé, kvalitní a atraktivní služby. V rámci dojde k vybavení A-klubu o zcela novou promítací techniku, díky které bude toto oddělení nabízet kvalitní vzdělávací a kulturní programy, např. promítání filmů, zajímavé prezentace a další aktivity. Dále bude pořízen oblíbený X-box, který je velice populární mezi dětmi a mládeží. Součástí projektu je též dovybavení prostor A-klubu příjemným a pohodlným sedacím nábytkem. Dále budou zakoupeny hry k venkovnímu použití, např. kuželky, petangue či kroket.  Věříme, že díky projektu zvýšíme návštěvnost v A-klubu a nabídneme tak mladým lidem atraktivní a zajímavé prostředí pro trávení volného času.

Děkujeme za vaši podporu!

http://www.knihovnakv.cz