Právě se nacházíte:

#INTERNETEMBEZPEČNĚ

Karlovarský kraj, Krajský úřad, odbor sociálních věcí a odbor školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary, pod záštitou náměstka hejtmanky pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti,Mgr. Petra Kubise, pořádá ve dnech 20. - 21. dubna 2017 odbornou konferenci na téma INTERNETEM BEZPEČNĚ v sále Krajské knihovny Karlovy Vary.   

Cílem konference je rozšíření spolupráce odborníků bezpečnostních složek, specialistů z oblasti prevence a vzdělávání, zástupců pedagogické sféry a sociálně právních ochrany dětí, zejména v otázkách řešení patologických jevů ve světě informačních a komunikačních technologií. Přednášet budou kvalifikovaní a uznávaní odborníci zabývající se bezpečností na internetu.

Konference je určena jak pro odbornou veřejnost zabývající se řešením rizikových jevů a chování ve světě informačních a komunikačních technologií, tak i pro laickou veřejnost.

20. dubna 2017

Dopolední blok bude věnován odborné veřejnosti.

Odpolední blok je určen pro laickou veřejnost a svými tématy osloví zejména rodiče dětí, kdy se zaměří na bezpečný pohyb dětí v online prostředí.

21. dubna 2017

Přednášky zaměřené na zvyšování odbornosti v oblasti vyšetřování a prevence, zejména Policie ČR a městských policií v kraji.

http://www.knihovnakv.cz