Právě se nacházíte:

Lesy kolem nás 2017

Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství Karlovy Vary a Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlašují 8. ročník výtvarné soutěže LESY KOLEM NÁS aneb Atlas lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje.  

V tajemných zákoutích lesů se odehrává děj mnoha fantastických příběhů. V nich se les stává domovem bezpočtu pohádkových bytostí – těch dobrých i těch zlých. A protože dosud nikdo nevydal „Atlas lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje“, je letošním úkolem pro nejmladší generaci výtvarníků jeho vytvoření.

Úkolem je zpracovat výtvarné dílo ztvárňujícího některou z lesních pohádkových bytostí. Dílo se stane jedním z listů Atlasu pohádkových bytostí Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj je plný zajímavých míst spojených s legendami a pověstmi. Některá místa jsou jedinečná a pro náš kraj charakteristická ať už jsou to temné štoly, horké prameny, močály, divoké hory, ale také překrásné louky a hluboké lesy a lesní paseky.

Inspirací pro výtvarníky mohou být pohádkové knihy, regionální pověsti spojené s naším krajem a pobyt v jeho krásné přírodě. Jejich fantazie může stvořit zcela neznámé a dosud neobjevené tajemné pohádkové bytosti nebo zobrazit postavy již popsané, ale viděné jinýma očima.

Každý obrázek musí být doplněn informací o pohádkové bytosti – její jméno, místo výskytu, případně krátký popis její činnosti.

Soutěž je určena pro děti z mateřských a základních škol včetně škol uměleckých. Úkolem je zpracovat výtvarné dílo ztvárňujícího některou z lesních pohádkových bytostí. Dílo se stane jedním z listů Atlasu pohádkových bytostí Karlovarského kraje.

Technika obrázku není nijak omezena. 

Soutěží pouze jednotlivci. Výtvarné práce ve formátech A5, A4 nebo A3 mimo trojrozměrné práce soutěžící předají do 20. 6. 2017 v zapojených knihovnách nebo je zašlou na jejich adresu.

Nejlepší práce z knihoven Karlovarského kraje postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy Vary.
Vyhodnocení nejlepších prací a vernisáž výstavy proběhne 3. 10. 2017 v 16.00 hodin v sálu krajské knihovny ve Dvorech.
Výstava prací bude probíhat v hale knihovny od 3. 10. do 27. 10. 2017.

VÝTVARNÉ PRÁCE MUSÍ OBSAHOVAT ÚDAJE:

- název místní knihovny, jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie (doplní knihovna), název a adresa školy, adresa autora výtvarné práce, e-mailová adresa autora.

http://www.knihovnakv.cz