Chodov ocení v rámci oslav výročí i významné osobnosti

Přípravy několikadenních oslav, v rámci kterých budou oceněny i osobnosti, které se výrazně zapsaly do života města, v těchto dnech začaly. I obyvatelé Chodova mají možnost navrhnout kandidáty na ocenění.

Hlavní část chystaného programu u příležitosti 825. výročí první písemné zmínky o obci, 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů a 125. výročí povýšení Chodova na město proběhne 27. a 28. září 2019. „Pořadatelé jsou v přípravách zatím na začátku, ale už nyní je jasné, že akce se bude odehrávat na dvou pódiích, městem projede slavnostní průvod, sládek uvaří várku speciálního chodovského piva a všechny záchranářské složky předvedou ukázku techniky a své práce. Chybět nebude ani hudební překvapení a bohaty doprovodný program,“ informoval mluvčí Chodova Martin Polák.

Součástí oslav bude společenský večer v Kulturním a společenském středisku. Tam zástupci Chodova ocení osobnosti, které se výrazně zapsaly do života města.

„Ocenění lidí, kteří v Chodově žili či žijí, kteří působili či působí v různých oblastech života města a dosáhli v nich úspěchů, jsou udělována ve třech stupních, z nichž nejvyšším je Čestné občanství, následuje Městská pečeť a Listina města Chodova. Možnost navrhnout osobnost k ocenění mají také obyvatelé města,“ upřesnil mluvčí.

V návrhu je nutné uvést jméno a příjmení, zdůvodnění nominace (výčet úspěchů, zásluh apod.), datum narození (pokud znáte) a kontakt na tuto osobnost (adresa aktuálního bydliště).

Návrhy pak mohou Chodovští poslat na adresu: Městský úřad Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí. Můžou je také vhodit do schránky umístěné na budově MěÚ nebo zaslat e-mailem na adresu: zapfova@mestochodov.cz. „Termín pro předání návrhů na ocenění je do konce ledna 2019. Přehled dosud oceněných osobností najdou lidé v listopadovém vydání Zpravodaje města Chodov, který je v elektronické podobě i na stránkách KASSu,“ doplnil Polák.