Český západ nabízí dětem a mládeži taneční kroužek i výlety za poznáním

Český západ organizuje pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku řadu aktivit pro jejich volný čas. Programy zároveň slouží jako prevence proti záškoláctví, vandalismu, experimentování s drogami nebo kriminalitě. Děvčata a chlapci zvláště z Dobré Vody a Nové Farmy tak mohou během roku navštěvovat například taneční kroužek, zúčastňovat se různých tvořivých dílen, přednášek nebo výletů za kulturou či poznáním. 

„Děvčatům a chlapcům chceme umožnit, aby prožívali plnohodnotné dětství a volný čas trávili podobně jako jejich vrstevníci žijící mimo sociálně vyloučené lokality. Pocházejí totiž často z rodin s nižšími příjmy, nižší úrovní vzdělání i nízkým sociálním statusem, z rodin, kde není běžné posílat děti na kroužky, chodit do bazénu, jezdit na výlety či dovolenou. Tyto děti pak tráví většinu času pouze doma nebo venku, mají málo podnětů pro svůj rozvoj, a když se nudí, začnou vymýšlet hlouposti,“ vysvětluje situaci sociální pracovnice Českého západu Martina Doubková. 
 
Český západ organizuje od roku 2010 volnočasové aktivity v rámci projektu „Pojeďme třeba na výlet“. V roce 2013 se děvčata a chlapci v rámci dvoudenních výletů podívali na Boží Dar nebo do Manětína, kde navštívili tamní zámek. Při jednodenních výletech dále zavítali do Plzně, Mariánských Lázní a Karlových Varů. Měli příležitost si zaplavat v bazénu, zajít společně do kina nebo i plzeňského Divadla J. K. Tyla na hru Tanec není zločin. Nechyběly ani sportovní aktivity venku i v tělocvičně, chlapci rádi hrají zvláště florbal a fotbal. Pravidelně se scházeli i členové tanečního kroužku, kteří pak v lednu vystoupili s romskými tanci na reprezentačním plese města Toužim. Při tvořivých dílnách v loňském roce se vyráběly například šperky z hmoty FIMO, zrcadla zdobená ubrouskovou technikou, adventní věnce, vánoční přání nebo korálkové ozdoby. Své místo si našly i preventivní přednášky informující o nebezpečí užívání drog či rizicích podomního prodeje.
 
Jak informovala výkonná ředitelka Českého západu Eva Halbrštátová, i na letošní rok je naplánováno v rámci 5. ročníku projektu „Pojeďme třeba na výlet“ řada akcí - výlety, tvořivé dílny, přednášky a mnoho dalšího. Projekt je v roce 2014, stejně jako v minulých letech, financován z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality. V roce 2013 byl navíc podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní Poutnov, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Hoštěc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s majoritou. Český západ podporuje rodiny s dětmi v tom, aby děti úspěšně zvládaly školní docházku. Organizace dále provozuje v Teplé vlastní textilní dílnu, kde pracují lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní. Výrobky dílen je možné zakoupit v internetovém obchodě www.eshop.cesky-zapad.cz. Více informací o činnosti organizace lze získat na www.cesky-zapad.cz.